Kanske sökte du bloggen Stand Up Diggers All (av Edward English)?

Blogginlägg om Stånd

282 träffar från politiska bloggar, varav 5 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Polisen anmäler sig själv efter migrants död

  från Dagens Arena Vänster i förrgår, 16:09

  ... eckla verksamheten, säger Manne Jönsson, som anser att det är bra att få till Stånd denna utomstående granskning om fel kan ha begåtts, säger han. En orsak till att anmälan är att det dröjde lång tid innan polisen spärrade av det brandhärj ...

 • Strejkrätten undermineras i ILO

  från Utredarna Övrig 2014-09-19, 11:32

  ... sen brukar ge en härlig känsla av samförStånd och hopp om att man tillsammans kan åstadkomma något som leder till ett bättre arbetsliv för många miljoner människor som arbetar. Men i år blev det tyvärr ingen sådan kick, tvärtom känner jag ...

 • Skottland – stormakterna tjänar på utbrytningar!

  från Jinge Vänster 2014-09-18, 07:00

  ... en riktig smäll. Utbrytning av nationer eller delar av stater eller försök att få till Stånd utbrytningar har under de senaste 20 åren blivit vanligare. Det har ofta skett som en följd av stormaktinterventioner. Västs krig mot det forna J ...

 • Vad har alliansen att erbjuda MP i Varberg i majoritet?

  från Ringborgs blogg Mp 2014-09-18, 02:11

  ... bli större än alliansen om vi räknar bort partier som inte tillhör blocken: SD och SPI (tunnelmotStåndarna).Att Miljöpartiet kan gå över ifall alliansen håller ihop beror mycket på just att S sagt sig jaga partier för att få ihop en majori ...

 • Valet gav inga lättolkade lösningar och lämnade massa frågor obesvarade!

  från Bo Widegren S 2014-09-17, 16:44

  ... rösta så att man skall se framåt och rösta så att en duglig regering kommer till Stånd. Nej, utgångspunkten är att den anrättning väljarna serverar, skall partierna använda på bästa sätt. Man skulle på goda grunder kunna säga att finns in ...

 • Marcus Priftis: Dags att ändra strategi mot SD

  från Dagens Arena Vänster 2014-09-16, 10:08

  ... dier och företagsledningar. Båda projekten är viktiga för att göra samhället jämlikt, men de måste se olika ut. Hur ska man då nå fram till Sverigedemokraternas väljare och få dem att lägga en röst för ett samhälle för alla? Naturligtvis på samma ...

 • Bryt betongen!

  från Skärvor från skäret Fp 2014-09-16, 08:59

  ... n inte sitt ansvar!Nu tar föräldrarna i Närtuna ansvar där myndigheterna abdikerat. Nu vill man få till Stånd ett samarbete med Sigtuna kommun på andra sidan den närbelägna kommungränsen. Skepptuna skola vore ett lämpligt alternativ med si ...

 • Låt inte utvecklingen fortsätta!

  från Mats Weibull Ordförande i Nya Moderater... M 2014-09-13, 23:20

  ... rksamheter. För att få det till Stånd måste man rösta för en ny borgerlig majoritet och ett nytt politiskt ledarskap i Sigtuna kommun. Jag hoppas innerligt, för Sigtunabornas skull, att så blir fallet och att man rikspolitiskt låter utveck ...

 • Valguide 2014: Sammanfattning

  från Wisemans Wisdoms Övrig 2014-09-13, 12:13

  ... med 10 mdr kr. C och Mp hörde till de partier som inte ville kvantifiera någon ny nivå, samtidigt som M berättade om just de förstärkningar som återfanns i frågetexten. Pp utvecklade inte exakt nivåer men ansåg finansieringen för låg. S utgick f ...

 • Vår livsnerv

  från Malin Sjölanders blogg M 2014-09-12, 07:26

  ... tas redan nu moderata initiativ för att få till Stånd en södra infart, även det en viktig pusselbit för att öka arbetspendlingen och minska restiderna. Nu är det också dags att vi som är förtroendevalda riktar blickarna mot Linköping, en a ...

 • Valguide 2014: Miljöpartiet

  från Wisemans Wisdoms Övrig 2014-09-10, 23:35

  ... kärnvapen blir en del av Natos kärnvapenparaply. För Miljöpartiets vidkommande omöjliggör detta ett svenskt Nato-medlemskap.8. Ska Sverige delta i en internationell militär insats för att skydda civila undan IS även om någon FN-resolution ej kom ...

 • Svenskarna positiva till frihandelsavtal

  från Livsmedelsbloggen Övrig 2014-09-10, 15:49

  ... , det så kallade TTIP-avtalet. Och en majoritet av svenskarna är positiva till att ett sådant avtal kommer till Stånd, visar en undersökning som Demoskop gjort på Livsmedelsföretagens uppdrag. 56 procent av de tillfrågade svarar att de är ...

 • Eldupphör i Ukraina med dåligt gehör

  från Hans lilla gröna Mp 2014-09-10, 00:47

  ... ) diskuterat läget över telefon och kommit överens om en plan för att få till Stånd en väg mot fred i landet. Ett officiell ukrainskt uttalande formulerade det hela kortfattat; "An understanding was reached concerning steps that will help ...

 • Dubitando ad veritatem venimus!

  från Görans alternativa blogg Fp 2014-09-08, 11:41

  ... tta ett ungdomsråd i Gnesta. Eftersom inget hände motionerade jag igen 2002. Så småningom kom Ungdomens Hus till Stånd men blev blott och bart en ungdomsgård utan större pretentioner. Namnet byttes sedermera till Chill och håller väl på at ...

 • Besök på socialförvaltningens avdelning för arbetsmarknad och integration

  från Mammapolitik V 2014-09-06, 23:11

  ... n dag det är dags för dem att lämna institutionsboendet. Det är svårare att få till Stånd avtal om ungdomslägenheter med Roslagsbostäder och Campus Roslagen tar inte emot gymnasieungdomar i sina studentlägenheter.Christina Hamnö passade då ...

 • Från Stadsteaterns premiär på Karl Gerhard – en fantasi om en revykung

  från Kulturbloggen S 2014-09-06, 12:05

  ... för såväl myndighetsrepresentanter som för Hans Majestät konungen för att få till Stånd premiären. Föreställningen gör succé men blir stoppad med hjälp av en långsökt hänvisning till lagen. Avhoppet av primadonnan Zarah Leander, som uppträ ...

 • Välkommen friskola

  från Anders G Johansson M 2014-09-05, 21:12

  ... en! För oss i Alliansen har det under perioden varit vår ständiga strävan att få en friskoleetablering till Stånd. För att bredda utbudet, öka valfriheten, skärpa konkurrensen och bidra till skolutveckling. En friskoleetablering innebär oc ...

 • Valguide 2014: Sverigedemokraterna

  från Wisemans Wisdoms Övrig 2014-09-05, 16:48

  ... ndet skall upphöra är falska.Motståndet mot en angripare skall fortsätta tills ingen del av Sverige längre befinner sig under angrepp, oavsett hur lång tid detta tar.Det huvudsakliga ansvaret för att åstadkomma detta ligger på oss själva. Ing ...

 • Alternativ och valfrihet - eller offentliga monopol, s-artikel avslöjande.

  från LarsEricks blogg en liberal rebell Övrig 2014-09-05, 15:19

  ... (oavsett vilket block som vinner valet - om det går att få till Stånd en blocköverskridande uppgörelse) inte kommer få möjlighet att ta ut övervinster eller över huvud taget få verka inom dessa områden. För i Roslunds värld verkar all vin ...

 • Handlingsprogrammet från 1998

  från Till kritiken av den politiska ekonomin Vänster 2014-09-05, 09:35

  ... ktion. Att komma till rätta med miljöproblemen är inte något som kan göras av individer på frivillig basis utan något som måste ske kollektivt. De räcker inte att köpa Svan-märkt tvättmedel. Det gäller att tillsammans verka för politiska beslut o ...

Mätning: Stånd

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Stånd". Ämnet nämns i cirka 0,82% (1 av 121) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Stånd" nämndes som mest under augusti 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Stånd

Dagens Arena Vänster (15), Linda Snecker V (13), Wisemans Wisdoms Övrig (13), Jinge Vänster (13), Alla dessa dagar M (12), Röda Malmö Sp (12), Martin Mobergs blogg S (9), Hans lilla gröna Mp (9), BJÖRNALVEBRAND Styrbord eller babord valet är ditt S (9), Webbredaktör S (8)