Kanske sökte du bloggen Stand Up Diggers All (av Edward English)?

Blogginlägg om Stånd

274 träffar från politiska bloggar, varav 6 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Tulla inte på våra vägtullar

  från Dexion Höger igår, 17:57

  ... kerna har ju redan skrivit under bindande avtal å våra vägnar, innan den utlovade folkomröstningen kom till Stånd efter massiva krav från medborgarna.Ni vet, lite som när man åker hem till maken och försiktigt lobbar för ny bil och han nog ...

 • På avslutningskonferens med NOSTRA projektet

  från Mattias Larsson (c) C igår, 09:56

  ... ägar mellan länder en ofta förbisedd länk. Det operativa arbetet för att få till Stånd en bättre färjeförbindelse sköts via projektet Midway Aligment.   ...

 • Dom där uppe, dom där nere

  från Dagens Arena Vänster 2014-10-20, 01:30

  ... Socialdemokraternas stora överlevnadsfråga är inte Suhonen, utan hur de ska minska avStåndet mellan partiledning och väljare. Nu har en vecka gått sedan publicitetslavinen kring Daniel Suhonens bok om Juholt kom i rullning. Men hittills ha ...

 • Ukrainas parlamentsval 26 oktober – 2. Partierna: De tre stora och ett stödhjul

  från Hans lilla gröna Mp 2014-10-19, 21:12

  ... nytta i det ukrainska parlamentet där slagsmål har blivit en sorts återkommande debattmetod. Foto: MSN SportHan har dock själv funnit sig tvingad att påpeka att partiet UDAR inte är någon fan-club för honom själv som gammal boxningsstjärna ...

 • Familjen Helsingborg har problem

  från Bengt Silfverstrand S 2014-10-16, 18:10

  ... rna, folkpartiet, kristdemokraterna och centern. Att denna konstellation kommit till Stånd beror i mycket hög grad på att miljöpartisten Lars Dalesjö har nära personliga relationer till ledande borgerliga politiker, och utnyttjat denna pos ...

 • Angeläget att inte flytta problemen utomlands när Sverige strävar mot hållbar användning av mark och vatten

  från Jöran Fagerlund V 2014-10-16, 14:05

  ... och vattenanvändning och t.ex. biStånds- och handelspolitik. Även svensk industripolitik och energipolitik riskerar att bidra till försämrad mark- och vattenanvändning internationellt. Utredningen pekar på många områden där nya internation ...

 • Socialismens ABC

  från Röda Malmö Sp 2014-10-16, 06:15

  ... kommer profiten.När en arbetare hyr ut sig åt en arbetsgivare, säljer han inte vad han producerar; arbetaren säljer sin produktionsförmåga. Arbetsgivaren betalar inte arbetaren för resultatet av åtta timmars arbete; arbetsgivaren betalar honom f ...

 • Hanna Paulomäki & Magnus Eckeskog, Oceana: ”Vem bestämmer över havets natur?”

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-10-15, 09:06

  ... ta ske med god insyn av intresseorganisationer som berörs av bestämmelserna, såväl miljöorganisationer som yrkesfiskets företrädare. Varför får skydd av miljön ofta stå tillbaka på grund av näringsverksamhet? Fiske och naturskydd har traditionell ...

 • Irritationsmoment

  från Sven Tycker Vänster 2014-10-14, 17:45

  ... jag att det allra mest irriterande är dessa mobiltelefonsäljare som kan sätta upp sitt Stånd var som helst i ett köpcenter eller som överfaller dig på affärsgatan. Du får aldrig vara ifred från dessa riktiga ”fulsäljare”. Om de ...

 • SD är miljöpartiets "naturliga motpol" !

  från Ringborgs blogg Mp 2014-10-13, 12:32

  ... er man nu som först ut handen till MP och vill ha i Stånd ett samarbete. Något som man inte gjorde FÖRE valet utan det var först när valresultatet indikerade att 27+4=31 alltså majoritet som detta blev intressant.På oppositionssidan ser de ...

 • Att bygga upp Gaza

  från Görans tankar och bagateller S 2014-10-13, 09:00

  ... är en tvåstatslösning för israeler och palestinier. Men innan det kan komma till Stånd krävs att palestinierna får möjlighet att skapa en egen stat där den egna ekonomin ges möjlighet att växa. Det är uppenbart att det finns intressen på b ...

 • Antisemitism; ett ord vänner av Israel bör använda mer träffsäkert

  från Hans lilla gröna Mp 2014-10-12, 20:01

  ... a egna staters framtid. Det förutsätter givetvis att Israel erkänns och därmed att det erkänns som judisk stat. Att vrida klockan tillbaka är omöjligt och att inte erkänna Israels existensberättigande idag är att omöjliggöra alla former av lösnin ...

 • Åtgärda orsaker istället för sympom

  från Min Vision Övrig 2014-10-12, 08:00

  ... Särskilt Sverigedemokraternas framgångar i valet tycks uppröra och oroa många. Det finns ett behov av att markera avStåndstagande, det skämtas på partiets bekostnad. Som till exempel på Kulturnatta i Göteborg. Det började med att en kvinnl ...

 • Över våra döda kroppar, Alliansens bärsärkagång mot Stefan Löfvens fredsinitiativ i Mellanöstern

  från Det Progressiva USA Pp 2014-10-09, 08:41

  ... rna när Alliansen går till attack mot Stefan Löfven för hans initiativ att erkänna Palestina och få till Stånd förhandlingar om en fredlig lösning av “Mellanösternproblemet” Förhandlingar som inte enbart styrs av USA och som på ...

 • Välfärden: Väldigt mycket ord

  från Röda Malmö Sp 2014-10-08, 07:42

  ... itsen med det hela är att det ska urholkas.Uppgörelsen med de vackra orden hade aldrig kommit till Stånd om inte S och Mp behövt V:s stöd för att få igenom regeringens budget. De radikala formuleringarna är det pris S/Mp betalar för det pa ...

 • Does he fit that Bill?

  från Kulturpolitikbloggen V 2014-10-07, 14:21

  ... r mediafrågor och håller med om att vi behöver en ny bred medieutredning för att komma till Stånd med frågor som papperstidningens kris och stödreglernas utformning. Att välja just Per Bill till ordförande i kulturutskottet är inte så kons ...

 • Vänstergiren

  från Rasmus liberal Fp 2014-10-07, 09:36

  ... den bästa grogrunden för att få till Stånd fler. Konflikten är dessutom onödig om det är kvaliteten man bryr sig om: inget parti motsätter sig välgrundade kvalitetsmått, bättre uppföljning och krav på seriösa ägare. I den riktningen pekar ...

 • Hur Wallström underminerade för kvinnor, fred och säkerhet

  från Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M 2014-10-05, 19:44

  ... investeringsavtal. Det binder världens största och öppna ekonomier samman, det knyter de viktigaste demokratierna närmare varandra.   Ebolas utveckling kräver ett globalt samarbete där Europa och USA måste ta ledningen.   Kinas ökade m ...

 • Livsmedelsstrategi en godbit

  från Monica Greens blogg S 2014-10-04, 13:40

  ... ser fördelarna med att detta äntligen kommer till Stånd. Just nu verkar de borgerliga ledamöterna vara i chock så det reagerar med ryggmärgen i stället för med förståndet. Men någon gång vaknar de nog till och vill vara med i arbetet ...

 • Regeringsarbetet har börjat

  från Görans tankar och bagateller S 2014-10-04, 13:03

  ... ”samtyckeslag”, årliga lönekartläggningar ska genomföras i syfte att minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och av föräldraledigheten kommer tre månader att garanteras respektive förälder. Stefan talade i sitt tal om b ...

Mätning: Stånd

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Stånd". Ämnet nämns i cirka 0,95% (1 av 106) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Stånd" nämndes som mest under augusti 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Stånd

Dagens Arena Vänster (15), Jinge Vänster (14), Wisemans Wisdoms Övrig (13), Röda Malmö Sp (12), Hans lilla gröna Mp (12), Linda Snecker V (10), Det Progressiva USA Pp (9), Martin Mobergs blogg S (9), BJÖRNALVEBRAND Styrbord eller babord valet är ditt S (9), Görans tankar och bagateller S (9)