Kanske sökte du bloggen Stand Up Diggers All (av Edward English)?

Blogginlägg om Stånd

306 träffar från politiska bloggar, varav 8 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • SD Hässleholm kräver gymnasiebussen åter

  från Jimmie Åkesson Sd igår, 12:07

  ... an, i synnerhet från Farstorp och Verum då avStåndet vida överstiger det som man kan anse rimligt för cykel eller promenad. Skall vi ha en levande landsbygd, där föräldrar skall kunna bo kvar när barnen börjar gymnasiet så måste gymnasiebu ...

 • Privatiseringar och vägen till krig

  från Jinge Vänster igår, 06:31

  ... form av USA:s kontroll över andra länder. Det är enda syftet med dollarsystemet. Många länder påverkas av USA-utbildade ekonomer inskolade i den neoliberala modellen. Denna deras amerikanska utbildning är en form av hjärntvätt som ser till att de ...

 • Marxismen: Långvarig klasskamp

  från Röda Malmö Sp igår, 06:21

  ... de härstammade direkt ur hans förståelse för att arbetarklassen bara skulle kunna förverkliga sin potential som revolutionär kraft under loppet av en långvarig rad klasskamper under vilka den skulle utveckla sin politiska förmåga. Den etablerade ...

 • Wilders om SD och svenska ”hippien” Malmström

  från Tommy Hanssons Blogg Sd i förrgår, 23:46

  ... v Europas mest kontroversiella politiker. Han bevakas dygnet runt eftersom det är väl känt att många meningsmotStåndare helst vill se honom död. Precis som extremistiska våldsverkare i Nederländerna tidigare mördat obekväma sanningssägare ...

 • Och nu till Sao Paulo och NETmundial

  från Alla dessa dagar M i förrgår, 14:53

  ... ren, och vi har också lyckats att etablera den i den internationella debatten, fått till Stånd viktiga internationella resolutioner och etablerat en koalition av stater tydligt engagerade i dessa frågor. Men tidigt har det varit tydligt at ...

 • Socialtjänsten i Västerås och Sverige's socionomer

  från Michael Waxman S 2014-04-20, 12:22

  ... sor Bengt Börjesson(RIP) hade tidigare försökt få till Stånd att man skulle ha intervjuer med dom sökande som en del i ansökningsförfarandet innan man blev antagen. Detta hade nog löst mycket av dom problem man idag har inom socialtjänsten ...

 • Obama lättar på vapenblockaden, den trådstyrda pansarvärnsroboten BGM-71 TOW till Harakat Hazm-gruppen i Syrien.

  från Det Progressiva USA Pp 2014-04-20, 03:42

  ... till förhandlingsbordet. Pressen består i leveranser av små mängder vapen som ska hjälpa oppositionen hålla Stånd mot regimens stridsvagnar och attackplan, utan att göra det möjligt för rebellerna att störta regimen. En diffus politik som ...

 • Trots allt, Glad Påsk!

  från ovenordstrom (Oven) - Medlem i Vänsterp... V 2014-04-17, 17:35

  ... gn förändring eller dialog till Stånd. Centern skrev en debattartikel, KD gav sitt stöd till Evalena (V) när hon försökte få upp frågan som ett ärende på KS. Detta motverkades dock av Åsa Karlsson och kommunchefen. Varför kommunchefen lägg ...

 • SvP får demonstrera i Jönköping

  från Tobbes Medieblogg Sd 2014-04-16, 12:13

  ... öping på 1a maj och har ansökt om att få göra det även i år. Polisen beviljade demonstrationen, men detta tillStånd överklagades av kommunpolitiker, med det mycket tveksamma argumentet att förra årets demonstration ledde till oroligheter o ...

 • 850 kvadratmeter kultur i bästa läge

  från Rasmus liberal Fp 2014-04-15, 13:02

  ... n och publik kulturverksamhet. Det är en av de positiva förändringarna som har kommit till Stånd tack vare nya Kulturhuset Stadsteatern: den administration som tidigare satt i detta bästa tänkbara hörnläge, har flyttat in i teaterhuset vid ...

 • Hur länge kommer en pendeltågstation i Värö att dröja?

  från Ringborgs blogg Mp 2014-04-15, 02:53

  ... tyrelsenVarbergs kommun verkar för att en station i Väröbacka ska komma till Stånd så fort som möjligt. Trafikverket avskriver möjligheten att trafikera en pendelstation i Väröbacka innan Västkustbanan är fullt utbyggd med dubbelspår hela ...

 • Vi behöver en omsorgsgaranti!

  från Helena Bargholtz, Lidingös riksdagskvinna Fp 2014-04-14, 21:55

  ... rsökningar som har utförts i Sveriges kommuner visar att beviljade biStåndsinsatser ofta inte utförs i praktiken. En viktig orsak till detta brukar vara att de som arbetar i hemtjänsten har alltför små tidsmarginaler till sitt förfogande&n ...

 • Kunskap för stärkt arbetskraft i länet

  från Helgeandsbloggen M 2014-04-14, 13:02

  ... . Därför är de satsningar som nu kommer till Stånd på kust till kustbanan värdefulla, eftersom detta kommer att ge både en kortare restid och leda till minskade trafikstörningar. Till detta kommer en satsning på Linnéuniversitetet med 461 ...

 • Medierna gullar med MP

  från Motpol L 2014-04-14, 07:58

  ...  mot MP utan fortsatt att se Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som sina ideologiska huvudmotStåndare. En förklaring som lyfts fram är journalistkårens väljarsympatier - närmare hälften röstar på MP. Det är en gigantisk överreprese ...

 • Klimatrapporten: det går att rädda klimatet

  från Jensholm.se V 2014-04-13, 14:28

  ... om idag drabbas av den rika världens utsläpp med ett klimatbiStånd med nya additionella medel. Så kan förtroendegapet mellan Nord och Syd i de internationella klimatförhandlingarna överbryggas. Mer om det och allt annat Vänsterpartiet vill ...

 • TYSKA ENERGIEWENDE – EN FÖREBILD FÖR OMVÄRLDEN?

  från Folkpartiet i Skara Fp 2014-04-13, 08:28

  ... nledningen till att man lyckats få till Stånd den stora utbyggnaden av vind och sol är att man garanterat ett leverantörspris på 1,50 kronor/kWh 20 år framåt i tiden för all producerad el från dessa källor, oberoende av om den kunnat använ ...

 • Seymour Hersh: Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien, med USA:s ”hjälp”.

  från Jinge Vänster 2014-04-13, 08:20

  ... med långa avStånd och svårigheter att förflytta vapen och förnödenheter. Erdoğans förhoppning var att få till stånd en händelse som skulle tvinga USA att korsa ”den röda linjen”. Det fanns inga offentliga tecken på oenighet nä ...

 • Vapenexport och Ukraina

  från Caroline Szyber Kd 2014-04-12, 23:07

  ... *|Stånd en utredning av kriterierna för den svenska vapenexporten. Svenska freds är kritiska till att kontrollen av svensk vapenexport är för generellt utformad och lämnar stort utrymme för tolkning. Vad säger du om den kritiken? - Det är på ...

 • Nya och gamla folkrörelser kompletterar varandra

  från Jakten på berättelsen Övrig 2014-04-11, 17:01

  ... iprofessorn Håkan Thörn påpekade att förändringar i politiken inte kommer till Stånd utan mobilisering. Förr var folkrörelser den dominerande organisationsformen för dessa mobiliseringar. Sedan kom nätverken. Då trodde många att folkrörels ...

 • Aktualitetsförklaring av översiktsplanen Promenadstaden

  från Sebastian Wiklund V 2014-04-10, 17:04

  ... tik och övrig politik där det är svårt att få till Stånd byggande. Staden måste satsa på områdena, även om det inte betalar sig självt och vi tycker att det är intressant det som sägs i Ytterstadens utveckling och Stadens finansieringsmöjl ...

Mätning: Stånd

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Stånd". Ämnet nämns i cirka 0,71% (1 av 140) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Stånd" nämndes som mest under september 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Stånd

Linda Snecker V (16), Röda Malmö Sp (15), Alla dessa dagar M (14), Martin Mobergs blogg S (13), Jinge Vänster (11), Det Progressiva USA Pp (9), Webbredaktör S (9), Dagens Arena Vänster (9), Hans lilla gröna Mp (8), Harald i Uppsala Fp (8)