Blogginlägg om Studier

764 träffar från politiska bloggar, varav 13 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Fristäder på vatten och mark?

  från Strategy questions on paradigm change w... S igår, 20:20

  ... som man hade förut i historien i Sverige och i England tex. Under mina Studier i samhällsplanering läste vi om dylika städer där man hade provat alternativa former av stadsbyggande. En av kursböckerna handlade om alternativt sätt att bygga ...

 • Studiemedlen blir en skuldfälla för låginkomsttagare

  från homo politicus V igår, 13:01

  ... på att låntagaren ifråga inte tjänat så värst bra efter avslutade Studier. Att fortsätta belasta låntagaren med CSN-avbetalningskrav när den gått i pension - in i dagens usla pensionssystem, det som Göran Persson siade att vi skulle bli väl ...

 • USA är ingen demokrati säger USA-forskare

  från Jinge Vänster igår, 07:49

  ... 221;Vem styr i detta land?” är: ”Trots det till synes starka empiriskt stödet i tidigare Studier för teorier om majoritetsdemokrati, tyder våra analyser på att majoriteter av befolkningen i USA faktiskt har föga inflytande över ...

 • Rapport om ungas utanförskap oroar

  från Ronny Persson med lite tid över S 2014-04-18, 06:18

  ... ie som visar Reinfeldts oförmåga/ovilja att styra landet så alla ska kunna trivas. Den här, liksom så många andra Studier, börjar medvetet räkna från några få år in på Göran Perssons tid, detta för att folk ska kunna tro att allt ont egentl ...

 • Möjligheternas kurs på Helliden!

  från Egon Frid V 2014-04-17, 20:30

  ... om du själv. Du får i grupp uppleva, diskutera och ventilera hur du vill gå vidare mot arbete eller Studier. Det finns många olika sätt. Att delta i Möjligheternas kurs och ingå i ett socialt sammanhang och vara med om roliga, intressanta o ...

 • Skåne får krisstöd - satsa på ungdomarna!

  från Roger Jönsson S S 2014-04-17, 07:28

  ... ungdomen få vara i arbete, praktik och/eller Studier. På det sättet stoppas deras tid i arbetslöshet upp. Många ungdomar saknar gymnasiekompetens och ska därmed få läsa in detta. Ungdomar som behöver yrkesutbildningar ska ha det. På det sä ...

 • Tord Häversjö: Så skapas riktiga kvalitetsvinster i välfärden

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-17, 01:30

  ... flera internationella Studier antyder finansiella besparingar på mellan tio och tjugo procent när de privata aktörerna kommer in, men därefter planar kurvan ut. Man ser också ett element av utslagning vilket konkursen för John Bauer koncern ...

 • Sämre lärarlöner förstörde skolan?

  från Skattepolitik och samhällsfilosofi Övrig 2014-04-16, 19:48

  ... |Studier där läraren reducerats till ett slags handledare. Med sämre lärare har det blivit viktigare att föräldrarna kompenserar den bristfälliga undervisningen med egna insatser hemmavid. Det betyder att de elever som inte haft stöd hemifrån ...

 • Årets studieresa gick till Polen

  från Sacobloggen Övrig 2014-04-15, 11:04

  ... och reser bort. Av denna anledning har styrelsen i Saco Studentråd en målsättning att en gång per år göra en Studieresa utomlands. I ett försök att vidga våra vyer lite extra styrdes i år kosan utanför Skandinavien, närmare bestämt till Po ...

 • Har inkomströrligheten ökat under Alliansregeringen?

  från Ekonomistas Övrig 2014-04-15, 06:06

  ... ilt välkomna eftersom det sedan tidigare finns väldigt få Studier av den svenska inkomströrligheten över en generation (ett undantag är SNS Välfärdsrapport 2011, kapitel 3). Vad visar då resultaten? Diagram 4.2 visar hur många inkomsttagare ...

 • Socialdemokraterna har röstat emot våra skolreformer

  från Roger Haddad Fp 2014-04-14, 15:43

  ... tudier är detta gamla system en viktig förklaring till Sveriges höga ungdomsarbetslöshet. Det finns många frågetecken. Även på det kommunala planet- jag är Folkpartiets kommunalrådskandidat- är det oklart hur det rödgröna styret tycker och pri ...

 • Kallelse till Open Source uppdrag

  från Strategy questions on paradigm change w... S 2014-04-14, 15:14

  ... gentligen i dels genom universitetsStudier på grundnivå vid ett av Sveriges högst rankade universitet,dels av egna studier av köpta och lånade böcker,läsning av internationella tidskrifter mm)-vilka kunde vara bättre om hade fått ägna mig f ...

 • Kunskap för stärkt arbetskraft i länet

  från Helgeandsbloggen M 2014-04-14, 13:02

  ... tbyggt bredband, som ska förbättra förutsättningarna för distansjobb- och Studier, men också ökar stödet till lokal service. Lanthandelslyftet gör det möjligt för företagare i vårt län att söka stöd för att driva sin mack eller matbutik, s ...

 • Ofria i tanken,fria att agera,men ingen Carte Blanche

  från Strategy questions on paradigm change w... S 2014-04-13, 15:35

  ... d.hemland för att göra min vapenfritjänst i civiltjänst i De Blindskadades Yrkesskola i Helsingfors. Tiden-som jag efteråt liknade som militärhögskola i civiltjänst- var mångfaceterad. Vi fick jobba som ledsagare,städare,växeltelefonister. För mig ...

 • Vi måste prata om det

  från Johanna Sjödin Övrig 2014-04-12, 17:38

  ... ekt som går ut på att man ska blogga varje dag i 100 dagar.  Det har inte jag gjort. Jag har fokuserat på mina Studier. Några av er kanske tror att jag har bloggat nu, men det har jag inte. Det har någon annan gjort. Nedan följer ett inlägg ...

 • Svar på intervjufrågor om fildelning

  från Anton Nordenfur Pp 2014-04-12, 12:46

  ... ar ni som parti fildelning? Varför ska det vara en frihet? Fildelning är idag ett brott trots att det enligt alla Studier som gjorts inte påverkar industrin negativt över huvud taget. Samtidigt är det i dagens globaliserade och digitaliser ...

 • De som inte är med på framtidens tåg

  från Roger Jönsson S S 2014-04-12, 09:42

  ... t utanförskap under 2000-talets första årtioende. Mellan 80 000 till 100 000 ungdomar går varken till Studier eller arbetar. Forskare har gjort en studie av de unga som vara i samma position år 2000. Av dem har minst 13 000 personer inte st ...

 • Smartare än en sjätteklassare?

  från Politik och poesi V 2014-04-12, 00:09

  ... sexan ska påbörja sin inskolning i ett akademiskt skrivsätt. Och att en större del av barnen i sexan ska inse att de inte behärskar ett akademiskt skrivsätt. Då fungerar nationella provet som sortering lika väl som tidigare system.  Lika ...

 • Besök på Mikael Elias teoretiska gymnasium

  från Lotta Edholm Fp 2014-04-11, 13:47

  ... ias Teoretiska gymnasium, ett fristående gymnasium med ca 400 elever i Stadshagen på Kungsholmen. Skolan erbjuder Studier på det naturvetenskapliga programmet, teknikprogrammet, ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet. Skolan ...

 • Internationella doktorander och studenter får större möjligheter till karriär i Sverige

  från Unionen Opinion Övrig 2014-04-11, 11:29

  ... er även förslag som ger internationella studenter bättre möjligheter att stanna och arbeta efter avslutade Studier. I juni behandlar riksdagen lagförslagen, men redan nu rapporterar Dagens industri att det finns majoritet för förslaget som ...

Mätning: Studier

Parti-mätaren: Socialdemokrater är de som oftast bloggar om "Studier". Ämnet nämns i cirka 1,76% (1 av 57) av blogginläggen från socialdemokrater.

Historik: "Studier" nämndes som mest under maj 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Studier

Webbredaktör S (63), Jinge Vänster (51), Linda Snecker V (45), Dagens Arena Vänster (38), The Climate Scam Övrig (29), Svensson Sp (28), Ekonomistas Övrig (20), Martin Mobergs blogg S (20), Unionen Opinion Övrig (17), Sacobloggen Övrig (17)