Blogginlägg om Studier

668 träffar från politiska bloggar, varav 17 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Sykt Mørkt - en film om sjukdomen ME/CFS

  från Michel Silvestri Mp igår, 20:44

  ... iärvisningen. En av presentationerna ges av Dr Olav Mella, i ME-kretsar känd för sina rituximab-Studier.Filmen har också en sida på Facebook.Det är ett bra grepp att genom en film skapa kännedom om en, tyvärr, ganska okänd sjukdom. Likaså a ...

 • S valmanifest: Höjt barnbidrag från årsskiftet

  från Dagens Arena Vänster igår, 11:45

  ... g är 90-dagarsgarantin, som ska ge arbetslösa unga möjlighet till jobb, Studier eller praktik inom 90 dagar, att avskaffa den bortre gränsen i sjukförsäkringen och att stoppa vinstjakten i skola och välfärd. – Det ska bli omöjligt att dra n ...

 • No title

  från Rättare sagt Fp igår, 09:56

  ... verklighet för många av stalkningens offer. Mörkertalet är stort, men Studier pekar på att problemet är utbrett. Samtidigt är det få fall av stalkning som anmäls till polisen. Detta kan ha flera orsaker, såsom att offret inte vågar eller or ...

 • Yrkescollege leder till jobb

  från Ronny Persson med lite tid över S igår, 09:11

  ... gymnasieutbildning som leder vidare till jobb eller högre Studier.Vi vill att alla gymnasieutbildningar har en bred och gemensam kunskapsbas och ger behörighet till högskolan. Alla elever ska kunna välja mellan tydliga inriktningar som syft ...

 • Robot på bete

  från Jordbruk 2.0.1 Övrig i förrgår, 13:33

  ... e året runt även i Sverige, inte minst mjölkkor, vilket kanadensiska Studier bevisat långt över vad någon kan begära i form av bevisning.Vad man behöver är en anläggning som man kan mjölka korna vid ute på betet. En sådan visade man i austr ...

 • Alternativen blir tydligare (eller inte)

  från Rasmus liberal Fp i förrgår, 12:14

  ... är Folkpartiets förslag fått genomslag i Alliansen. Tidiga svenskStudier, redan under tiden på en flyktinganläggning, och komvux-studier parallellt med instegsjobb är några av de förslagen. Integrationen måste bli bättre, även om utlandsföd ...

 • Fler platser och högre kvalitet i högskolan

  från Åsa Lindestams blogg S 2014-08-31, 14:11

  ... också stärka kvaliteten i den högre utbildningen. HeltidsStudier ska kräva att studenterna studerar just på heltid. Så är det inte idag. Det finns en tydlig koppling mellan mängden lärarledd undervisning som studenterna får och den tid stu ...

 • Obligatorisk gymnasieskola

  från Ronny Persson med lite tid över S 2014-08-31, 07:41

  ... unna välja mellan tydliga inriktningar som syftar till vidare Studier eller direkt till ett yrke.Vi socialdemokrater vill:    att gymnasieskolan ska göras obligatorisk    att alla elever ska få det stöd som beh ...

 • Skolor i Kalmar län som kan läggas ned vid ett regeringsskifte

  från Björn Brändewall Fp 2014-08-30, 09:13

  ... ärtom. Vi vill värna valfriheten. Flera Studier har visat att det fria skolvalet och konkurrensen från friskolor ökar effektiviteten och höjer kunskapsresultaten, inte minst för barn till låginkomsttagare, även i kommunala skolor. Politiker ...

 • Det finns utlandsägda gruvbolag i Sverige men de saknar betydelse

  från Svensson Sp 2014-08-30, 08:13

  ... resenterade sin nya mineralstrategi fanns inga spår av förslagen. Så malm och mineralbrytning samt prospektering kan vara organiserat på annat sätt än i Sverige, men jag misstänker att slutresultatet blir ungefär detsamma. Sverige behöver bryta ma ...

 • Om att åka till Mars och att städa i Göksäter

  från Kristina C 2014-08-29, 22:43

  ... avstå de fösta sommarjobben, ett sätt att ta de första stegen på arbetsmarknaden och känna att det är värdefullt att ha en försörjning.SKAPAR EN NY ARBETSMARKNADJag ser på Ann-Marie Axelsson att hon brinner för att vara egenföretagare i städbrans ...

 • Nya förslag för skärpta straff

  från Caroline Szyber Kd 2014-08-28, 13:00

  ... tudier eller jobbförberedande åtgärder, ska premieras före den som inte tar ansvar. Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete behöver förstärkas, bland annat genom stärkt tillgång till yrkesutbildning på anstalt. Vi vill också att återfall ...

 • Som man frågar får man svar – om att mäta svenska folkets inställning till flyktingmottagande

  från Politologerna Statsvetenskaplig analys... Övrig 2014-08-28, 11:29

  ... tudier av svenska folkets inställning till flyktingmottagande har gjorts sedan en längre tid av tex SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Senast publicerade statsvetarna Linn Sandberg och Marie Demker ett bokkapitel där sådana jämförelser ...

 • Vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning i Järfälla

  från Folkpartiet Järfälla Fp 2014-08-28, 07:00

  ... En väl utbyggd vuxenutbildning ska ge goda möjligheter att komplettera kunskapsluckor och få behörighet för högre Studier. Erbjuda hög tillgänglighet för studier med goda valmöjligheter Att vuxenutbildningen möjliggör behörighetskompletter ...

 • Valguide 2014: Socialdemokraterna

  från Wisemans Wisdoms Övrig 2014-08-27, 19:20

  ... tt studera.10. Det civila försvaret hamnar ofta i skymundan i debatten, men rustades liksom det militära ner kraftigt under 90- och 00-talen. Hur vill ni förbättra det civila försvaret?– Vi vill bygga ett civilförsvar som är ett stöd för försvarsm ...

 • Vi saknar dig!

  från Stockholm Journal of International Affa... Övrig 2014-08-27, 17:43

  ... direkt hem I brevlådan samt en helårsprenumeration på Utrikespolitiska Institutets tidning Internationella Studier och träffa en massa nya personer! Som medlem i UF Stockholm får du: • Gratis inträde till UF:s föredrag och debatter • Följ ...

 • Delta i utrikespolitiska föreningens MENTORSKAPSPROGRAM!

  från Stockholm Journal of International Affa... Övrig 2014-08-27, 17:34

  ... året i rad anordnar nu UF programmet som har till målsättning att försöka minska avståndet mellan Studier och arbetslivet för alla er som är intresserade av utrikespolitik och allt som hör där till. Programmet äger rum under HT-1 ...

 • Miljöpartiet tar greppet om grön rehabilitering

  från Greenjessicas Blog Mp 2014-08-26, 13:53

  ... en gröna rehabiliteringen låter patienterna vistas i och arbeta med natur, trädgård och djur. Studier har visat att arbetssättet är mycket framgångsrikt hos personer som lider av exempelvis stress och utmattningssymptom. För patienternas sk ...

 • Moderaterna i Emmabodas handlingsprogram

  från Nya Moderaterna i Emmaboda M 2014-08-26, 04:30

  ... et med försämrade förutsättningar för vidare Studier och arbetsliv.Satsa på medarbetarna   Medarbetarna är kommunens viktigaste tillgång. Det är personalen ute i skolorna, omsorgen och övriga verksamheter som jobbar hårt för att v ...

 • Lunda-andan och lundabohemerna (orig.)

  från Konst Politik Vänster 2014-08-26, 02:20

  ... rsoner. Alla förslag bör noga övervägas för att så småningom utdömas av den ena eller andra anledningen. Ett annat verksamt sätt att undvika att komma någon vart med avhandlingen är ”Det här går ju inte att disputera på”-strategin. Den innebär i k ...

Mätning: Studier

Parti-mätaren: Socialdemokrater är de som oftast bloggar om "Studier". Ämnet nämns i cirka 1,52% (1 av 66) av blogginläggen från socialdemokrater.

Historik: "Studier" nämndes som mest under januari 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Studier

Webbredaktör S (47), Jinge Vänster (44), Dagens Arena Vänster (41), Linda Snecker V (37), The Climate Scam Övrig (35), Svensson Sp (25), Ekonomistas Övrig (22), Politologerna Statsvetenskaplig analys av svensk politik. Övrig (21), Alliansfritt Sverige S (19), Unionen Opinion Övrig (17)