Blogginlägg om Studier

614 träffar från politiska bloggar, varav 16 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Mer fysisk aktivitet i skolan!

  från Elisabeth Björnsdotter Rahm M idag, 11:34

  ... ar man 45 minuters fysisk aktivitet varje dag och i Norge har man 60 minuter per dag. Det finns en rad olika Studier som alla visar att mer fysyisk aktivitet ökar elevernas välbefinnande och de presterar mer i skolan. Det blev en intressant ...

 • Skäl att lita på offentliga tjänstemän som ”demokratins väktare”?

  från Politologerna Statsvetenskaplig analys... Övrig idag, 06:53

  ... nhet av att på något sätt bestraffas när de framförde kritik på arbetsplatsen. Alltnog. Vi har ju bara ett argument om ett eventuellt samband mellan det starka lagstöd tjänstemännen har för att agera whistle blowers och Sveriges låga korruptionsni ...

 • Fossila pensionspengar kritiseras

  från Supermiljöbloggen Övrig igår, 16:08

  ... nom miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption är mer lönsamma att äga och har högre kreditvärdighet än genomsnittet. (...) Det är dags att avliva myten att det finns en motsättning mellan finansiell avkastning och hållbarhet. För att få en g ...

 • Samarbetsregeringen är oense även om bostadsbyggandet

  från Ola om Kungsbacka, C-politik och annat C i förrgår, 22:46

  ... ll de viktiga utgifterna bostad och Studier.- Reformera hyressättningen för att skapa incitament att investera i nya och renoverade hyresrätter. Skapa en breddad presumtionshyra där det skapas ett utrymme att under de första femton åren ta ...

 • Det fria skolvalet är orsaken

  från C G Carlssons blogg S i förrgår, 16:17

  ... ärvaron av synliga minoriteter kan driva på en utveckling mot ökad skolsegregation. Teorin för detta har utvecklats av nobelpristagaren Robert Schelling (Schelling 1978). Hans modell visar, att fritt val kan leda till total segregation, trots att ...

 • Historia är intressant och viktigt

  från Kryssa Håkan Larsson C i förrgår, 15:20

  ... I mina Studier av Bondeförbundets (Centerpartiets) historia hittade jag en liten skrift – De idélösas samfund – utgiven av SSU:s förlag Frihet 1931. Hela skriften går ut på att förtala Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund (SLU, d ...

 • Journalistens klagan

  från Tobbes Medieblogg Sd 2014-10-27, 18:59

  ... |Studier är den yrkesgrupp som har lägst trovärdighet av alla yrkesgrupper är rätt talande. Jag har försökt föra en dialog med både SVT direkt och via journalister i diverse facebook-grupper, men att försöka föra en dialog med den mest insynss ...

 • ”Yrkesutbildningarna måste sättas högt på agendan”

  från Dagens Arena Vänster 2014-10-27, 14:26

  ... 28 procent av de elever som saknar gymnasiekompetens är etablerade på arbetsmarknaden eller i Studier fem år efter att de lämnat gymnasieskolan. Det är alldeles för låga siffror, anser LO. – Yrkesutbildningarna behöver sättas högt på agen ...

 • Vårt blod har samma färg

  från Röda Malmö Sp 2014-10-27, 07:46

  ... sk sjukdom, eller att svarta fungerar psykologiskt annorlunda än andra människor. De psykologiska principer som främst känns igen genom studier av vita människor, gäller för alla oavsett hudfärg. Samma sak gäller när det kommer till psykisk sjukdo ...

 • Nu har Salem en styrande majoritet

  från Kalderéns blogg M 2014-10-26, 18:11

  ... idare Studier. Satsningen på läsning ska ske i ett aktivt samarbete mellan skolan och biblioteket. Lärarlönerna och karriärmöjligheterna i skolan är prioriterade frågor under mandatperioden.  Vistelsetiden på förskolan för barn som får sysk ...

 • Därför bör politiker använda sociala medier!

  från Ulf Bjereld S 2014-10-26, 17:10

  ... skningen visar skiftande resultat, där en del Studier tyder på ökad polarisering av debatten i sociala medier genom att medborgarna i huvudsak söker sig till dem som tycker likadant och därigenom bekräftar redan intagna ståndpunkter. Andra ...

 • Skattechock och övertramp är resultatet när gulashbaronerna får betala.

  från BJÖRNALVEBRAND Styrbord eller babord va... S 2014-10-26, 13:34

  ... adsutbildning parat med praktik – eller låta ungdomar fullfölja sina Studier på gymnasiet där man inför högskolebehörighet på samtliga linjer anses vara rent ut sagt förskräckligt enligt Björklund som anser att vissa ungdomar inte har ...

 • Brevet hemifrån

  från Ingela NN i Vimmerby C 2014-10-25, 19:33

  ... er för att skaffa sig internationella erfarenheter.Mats Trondman bevisar med sin forskning att ungdomar vill flytta tillbaka till sin hembygd och att det i synnerhet är unga välutbildade kvinnor som vänder flyttar tillbaka.För att bryta den negati ...

 • Gilla Jobbet?

  från Sacobloggen Övrig 2014-10-24, 11:35

  ... a Studier finns det ingen evidens för att enbart hälsoundersökningar ger någon effekt. Däremot ger hälsoundersökningar med uppföljande insatser effekt. Insatser för ökad fysisk aktivitet, stödsamtal, förändringar i miljö och policys m.fl. E ...

 • Regeringen lägger ner Svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul

  från Attila Höger 2014-10-24, 08:12

  ... e svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul ägnar sig framförallt åt arkeologiska, arkitektoniska och historiska Studier, de är i första hand forskningsinstitut och i andra hand kulturella knytpunkter. Även om bägge funktionerna är nog s ...

 • 10 skäl att ifrågasätta kapitalismen

  från Jinge Vänster 2014-10-24, 07:09

  ... yck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu); -Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större ...

 • BP 2015: Unionen hjälper regeringen anpassa kunskapslyftet till de yrkesverksamma tjänstemännen

  från Unionen Opinion Övrig 2014-10-23, 12:17

  ... gt för att finansiera yrkesverksammas återkommande Studier. Staten och arbetsmarkandens parter behöver gemensamt skapa system för finansiering av yrkesverksammas studier. Parterna har inom ramen för omställningsförhandlingarna haft ett förs ...

 • Sista utropet

  från The Climate Scam Övrig 2014-10-23, 12:00

  ... r genom Studier att nej, de blir faktiskt mindre. Då säger klimatskeptikerna att, jag bryr mig inte om glaciärerna så mycket. Jag tror inte på klimatförningar och vägrar att göra något för att isbjörnarna faktiskt har det bättre nu än vad d ...

 • Vad hände med löftet om sommarkurser, Andersson?

  från Sacobloggen Övrig 2014-10-23, 10:02

  ... ena att erbjuda en större andel sommarkurser”. Som vi visar i rapporten fler i Studier, fler i arbete, krävs det sannolikt extramedel för att lärosätena ska vilja anordna relevanta sommarkurser. Inte minst med tanke på det parlamentariska l ...

 • Nya budgeten: 25 miljarder ska fördelas

  från Webbredaktör S 2014-10-23, 08:34

  ... Obligatoriskt gymnasium införs.  Mindre klasser och fler lärare i förskolan och lågstadiet.  Höjda lärarlöner genom ökade statsbidrag och dialog med parterna.  Sverige ska öppna generalkonsulat i tillväxto ...

Mätning: Studier

Parti-mätaren: Socialdemokrater är de som oftast bloggar om "Studier". Ämnet nämns i cirka 1,49% (1 av 67) av blogginläggen från socialdemokrater.

Historik: "Studier" nämndes som mest under januari 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Studier

Dagens Arena Vänster (39), Jinge Vänster (36), Webbredaktör S (34), The Climate Scam Övrig (31), Linda Snecker V (30), Svensson Sp (23), Politologerna Statsvetenskaplig analys av svensk politik. Övrig (23), Ekonomistas Övrig (21), Alliansfritt Sverige S (19), Cornucopia Övrig (19)