Blogginlägg om Tillväxten

570 träffar från politiska bloggar, varav 11 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Vem har rätt PK eller PJ?

  från Joakims blogg S idag, 08:45

  ... gorin med enbart fokus på inflation, medan många andra centralbanker har stimulerat ekonomin för att få upp Tillväxten utan att inflationen har tagit fart. Jag tycker att Sverige skulle valt den andra linjen, då den låga efterfrågan i ekonomi g ...

 • Ett välkommet valfokus

  från Anders Ågrens blogg M idag, 08:08

  ... re utsträckning än nödvändigt väljer bort Umeå till förmån för andra städer. Här är två av de viktigaste faktorerna för fortsatt god utveckling, liksom att kunna klara ekonomin för de kommunala verksamheterna: fler människor i arbete ger ökade skattei ...

 • Jobb tillväxten växer

  från Människovärlden M igår, 16:16

  ... Mars 2014, 15-74 år (förändring mot mars 2013), icke säsongrensade data - Antalet personer i arbetskraften ökade med 51 000 till 5 141 000 - Sysselsatta ökade med 58 000 till 4 701 000 - Antalet anställda ökade med 74 000 till 4 200 000 - ...

 • Att anpassa kartan efter verkligheten

  från Almegabloggen Övrig igår, 07:49

  ... orn får eget prioriterat utrymme i EU:s nästa Europe 2020 Strategy. - Inse Tillväxten och därmed potentialen i tjänstesektorn inom EU, Fånga den internationella möjligheten. - Fullgöra den inre marknaden för företagstjänster, dvs. riv kvarvaran ...

 • Jämställdhet ger tillväxt

  från ulricehamnsbloggen.se S igår, 05:53

  ... Europa står inför två ekonomiska huvudutmaningar. Dels att få fart på den haltande Tillväxten. Den europeiska ekonomin har inte rört sig framåt på flera år. Dels utmaningen med en befolkning som åldras snabbt ska allt färre personer i aktiv åld ...

 • Fristäder på vatten och mark?

  från Strategy questions on paradigm change w... S 2014-04-20, 20:20

  ... en. Mina kompletteringar av fristadsbyggnationer Jag har i mina tidigare blogg beskrivit om två typer av fall där dylikt skulle vara behövligt. Dels i fråga om mitt förslag på ett hållbart ekonomitillväxt typ NMEP-tillväxtspiral.Där skulle Söderlinds ...

 • På rätt sida om barrikaden, men var finns socialismen?

  från Svensson Sp 2014-04-20, 10:00

  ... ring vilka konsekvenser en omställning måste få för Tillväxten och den privata konsumtionen. Ett annat område där plattformen är en besvikelse är frågan om arbetstidsförkortning. Minns att V:s förra kongress tog skrivningar om att den skulle pr ...

 • V: På rätt sida om barrikaden

  från Röda Malmö Sp 2014-04-18, 08:41

  ... ring vilka konsekvenser en omställning måste få för Tillväxten och den privata konsumtionen.Ett annat område där plattformen är en besvikelse är frågan om arbetstidsförkortning. Minns att V:s förra kongress tog skrivningar om att den skulle pri ...

 • På rätt sida om barrikaden, men var finns socialismen?

  från Internationalen Sp 2014-04-17, 13:24

  ... ring vilka konsekvenser en omställning måste få för Tillväxten och den privata konsumtionen. Ett annat område där plattformen är en besvikelse är frågan om arbetstidsförkortning. Minns att V:s förra kongress tog skrivningar om att den skulle pr ...

 • Svag ljusning i Fed-rapport

  från Linda Snecker V 2014-04-16, 20:46

  ... er får det att ljusna något även i den amerikanska centralbanken Feds konjunkturrapport, Beige book. Den ekonomiska Tillväxten i åtta av Feds tolv distrikt beskrivs som "blygsam till måttfull".(TT) ...

 • ISDS-mekanismerna!

  från iakttagaren S 2014-04-16, 11:57

  ... llan de två största handelsblocken i världen USA och EU vilket många tror ökar Tillväxten och sysselsättningen.För det andra att sätta en standard för kommande bilaterala förhandlingar med framförallt Kina.För det tredje att fördjupa den transa ...

 • Ökande växthusgasutsläpp trots positiv spinn av IPCC

  från Trädgården Jorden Övrig 2014-04-16, 07:02

  ... ökningen kommer från den ekonomiska Tillväxten per person räknat (svart). Detta följt av effekten av befolkningsökning (blått). Precis som tidigare så har det skett en viss förbättring i energieffektivitet i BNP, dvs vi får ute lite mer ekonomi ...

 • Förslag för mer återbruk

  från Törnqvist tänker och tycker C 2014-04-15, 20:41

  ... apats till Tillväxten. En person som behöver ett nytt bord har istället för att köpa ett nytt kunnat återanvända ett begagnat, vilket besparar miljön de utsläpp som tillverkning och transporter ger.Attityden till återbruk har under de senare år ...

 • stoppa straffskatten på lokala banker ute i landet

  från Monica Greens blogg S 2014-04-15, 11:54

  ... ärskild skatt på de lokala Sparbankerna och andra mindre aktörer. Detta trots att de är väldigt viktiga för Tillväxten i hela landet och för möjligheten att finna finansieringen för mindre företag ute i glesbygden     Regeringens vårpropositio ...

 • Diabetes borde kallas sockersjuka så att folk fattar orsak och verkan

  från Dr Lekmans funderingar S 2014-04-15, 06:32

  ... hunden varje dag plus ett par kvartslånga kompletterande pinkarpromenader. Men den kraftigaste inflammationsstimulansen får vi av långvarigt förhöjt insulin.När vi äter socker (glukos) signalerar blodsockerstegringen bukspottkörtelns så kallade betac ...

 • Positiv deflation?

  från Henrik Flute Övrig 2014-04-14, 17:50

  ... nna kreditökning går till att köpa bostäder eller konsumtion, alltså icke-produktiva ändamål. Krediter till icke-finansiella företag, vilka förhoppningsvis går till produktiva investeringar, växer dock betydligt långsammare än BNP med en årlig tillväx ...

 • Allt du behöver veta om IPCC-rapporten

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-04-14, 16:02

  ... de skulle minska den ekonomiska Tillväxten med endast 0,06 % per år. En fördjupning om vad rapporten säger om olika områden finns nedan. Utsläppstrender Världens utsläpp av växthusgaser har fortsatt att öka mellan 1970 till 2010. De totala mä ...

 • Budget som ger tillväxten och kunskapen i Kalmar län

  från Björn Brändewall Fp 2014-04-14, 11:52

  ... I onsdags presenterade regeringen sin vårbudget för 2014, och jag deltog i lokala presentationer i länet tillsammans med riksdagsmän från de andra allianspartierna.Det är en sparsam budget som tar hänsyn till det ekonomiska läget, men det den satsar p ...

 • Den kan vara glödhet och brännande in på bara skinnet hos de somdrabbas men ändå inte förorsaka mer än en svag rodnad hos de ansvariga.

  från Barbros blogg Övrig 2014-04-14, 08:05

  ... r överens om att vi har en omfattande bostadsbrist i en majoritet av kommunerna, att det drabbar Tillväxten,att det byggs för lite hyresrätter, att hyrorna i nybyggda hus är för höga,  att det inte verkar bra om människor måste flytta när ...

 • S-politiken hotar jobbtillväxten i Stockholm

  från Kommenterar stockholmspolitiken M 2014-04-13, 19:34

  ... Tjänstesektorns utveckling har stor betydelse för Tillväxten, inte minst i vår region. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och motorn i Sveriges ekonomi. Totalt ökade lönesumman i tjänstesektorn med 4,8 procent i Stockholms län f ...

Mätning: Tillväxten

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Tillväxten". Ämnet nämns i cirka 2,37% (1 av 42) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Tillväxten" nämndes som mest under januari 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Tillväxten

Webbredaktör S (50), Schlaug.se Mp (42), Dagens Arena Vänster (34), Cornucopia Övrig (30), Joakims blogg S (29), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (24), Bloggaren KAS S (22), Aspo Sverige Övrig (21), Supermiljöbloggen Övrig (18), BJÖRNALVEBRAND Styrbord eller babord valet är ditt S (15)