Blogginlägg om Tillväxten

591 träffar från politiska bloggar, varav 20 eller fler den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Dagens Industri benar ut fakta och åsikter

  från Kommenterar stockholmspolitiken M idag, 00:52

  ... rthet säger den följande, vid en jämförelse mellan Sverige och Euroområdet. Utveckling sedan 2006. 1. BNP-Tillväxten är långt högre i Sverige. I euroområdet som helhet är BNP lägre idag än 2009, den svenska produktionen är ca10% högre. 2. Sysse ...

 • AV TILLVÄXTEN BIDE INTE ENS EN TUMME

  från Aktuell politik Övrig igår, 11:03

  ... Skönmålningar styr landets ekonomi Vi blir ständigt matade med starka offentliga finanser, stark ekonomi och en ansvars- full ekonomisk politik. Man får nog förhålla sig till detta som till allt annat, det mesta här i världen är relativt, mycket inom ...

 • Bostadsbyggandet måste öka i Umeå!

  från Anders Ågrens blogg M i förrgår, 13:15

  ... itisk linje. Vänsterut. Så vilka är det som är ett hot mot Tillväxten?? Det finns olika uttryck för bostadsbristen i Umeå. Människor som vill arbeta i Umeå hittar inte bostad när de ska flytta hit. För studenter som kommit in vid universitetet ...

 • Uppsala behöver en bostadsförmedling!

  från Erik Pelling S i förrgår, 10:49

  ... och den höga befolkningsTillväxten ställer nya krav – precis som en väloljad plan- och bygglovshantering kan en bostadsförmedling bidra till ett ökat bostadsbyggande för att motverka bostadsbristen.Det ansvariga kommunalrådet Cecilia Forss (M) ...

 • Inledningsanförande vid Umeå kommuns budgetfullmäktige

  från Anders Ågrens blogg M i förrgår, 10:00

  ... terar en fortsatt dålig placering – plats 124 av 290 kommuner. Att vi förbättrar klimatet för företagande är viktigt för Umeås fortsatta tillväxt, välfärden och vår konkurrenskraft. Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi lägger därf ...

 • Dags att få tågen att rulla, Region Halland!

  från Germundsson Kd 2014-08-24, 21:10

  ... ikerna som skapar jobben, det gör företagen. Om Tillväxten i Halland ska öka måste förutsättningarna förbättras rejält för ökad arbetspendling. Halland måste expandera även "på bredden", det vill säga österut och åt sydost, om regionen vill for ...

 • Pensionärsskatt??

  från Mattias Larsson (c) C 2014-08-24, 20:57

  ... i får fler människor som förvärvsarbetar, då det är den ekonomiska Tillväxten i landet som utgör den grund på vilken pensionerna baseras. Detta för att vi skall ha ett pensionssystem som inte riskerar att på sikt undergräva Sveriges finanser. V ...

 • Gustav Fridolin Klimatet är viktigast

  från Webbredaktör S 2014-08-24, 20:56

  ... i dag.– Delar av gruvindustrin bygger på något som inte håller i längden, svarar han.Redigerat av Tord Oscarsson ...

 • Bygg smart

  från CeciliaOksanen C 2014-08-23, 23:52

  ... ett hus för att anlägga en park? Hur ska vi då klara den stora Tillväxten, för det ska vi. Jag säger bygg smart! Förtäta staden med hänsyn och se möjligheterna med klok tillväxt även på landsbygden. Centerpartiet har presenterat en egen budget ...

 • Harpsundskommentar: Var det rätt att sänka skatterna när de nu ska höjas igen? Och bankskatt och tajming.

  från Hamiltons Blandning Fp 2014-08-23, 17:40

  ... så behövs. Den effekten har höjt sysselsättning med 250 000 personer och Tillväxten i ekonomin långt över EU-genomsnittet – faktiskt även om man ur genomsnittet räknar bort de allra värsta krisekonomierna. JSA har därmed långsiktigt både ...

 • En oskön och ogrön liberalism

  från Liberal Debatt Höger 2014-08-23, 13:19

  ... år fast att Sverige är världsbäst på att minska klimatpåverkan samtidigt som Tillväxten ökar. Påståenden om att Miljöpartiet skulle vara emot tillväxt är överdrivna, men möjligheten att – som OECD vill – sprida det goda exemplet förutsätter en ...

 • Miljöpartiet menar allvar med att lägga ner Bromma flygplats

  från Kommenterar stockholmspolitiken M 2014-08-22, 15:40

  ... Bromma flygplats är mycket viktig för Stockholm och för Sverige. Skulle flygplatsen läggas ner hotas Tillväxten och konkurrenskraften – i Stockholm men inte minst i övriga Sverige. Det är många andra flygplatser runt om i landet som hotas av ne ...

 • Hållbarhetsutmaningar enligt Johan Kuylenstierna

  från Fastighetsägarbloggen Övrig 2014-08-22, 14:31

  ... Med den snabba utvecklingen och Tillväxten vi har i Stockholm har fastighetsägare en möjlighet att visa att det går att ligga i framkant vad gäller innovation, experiment och visa att hållbarhetslösningar helt enkelt är lönsamma investeringar. ...

 • ”abbets…arbetttt…arbetslösa – Vilka är det” #val2014

  från Röda Berget S 2014-08-22, 11:43

  ... et lär sig hata arbetslösheten. Inte för hur den påverkar Tillväxten eller nästa inflationsprognos. Utan för vad den kan göra med en människa. I går frågades Fredrik Reinfeldt ut i SVT. Han fick frågan om han kände någon som varit arbetslös en ...

 • I VK: För ett fortsatt växande Umeå

  från Anders Ågrens blogg M 2014-08-22, 07:11

  ... hämmas idag av att människor har problem att hitta bostad när de ska flytta hit. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden h ...

 • Ett alliansstyre i Umeå ett hot mot tillväxten

  från Lennart Holmlund Kommunalråd S 2014-08-22, 06:55

  ... Ett alliansstyre i Umeå ett hot mot Tillväxten. Orsaken är att tar bart 25% av utvecklingsanslaget. Det är ett anslag som behövs för att kunna ta hem EU pengar genom så kallad medfinansiering som måste vara 50%. Under hösten träder de nya EU pr ...

 • Glädjande stark arbetsmarknadsstatistik idag!

  från Hamiltons Blandning Fp 2014-08-21, 18:16

  ... r samma nivå som i juli 2006. Den snabba jobbTillväxten för unga har gjort att ungdomsarbetslösheten nu ligger nära nivån som rådde i juli 2006. Då var ungdomsarbetslösheten (säsongsrensade värden) 20,0 procent, i juli i år var den 20,7 procent ...

 • Sundbyberg -Årets tillväxtkommun 2014

  från Jonas Nygren S 2014-08-21, 13:36

  ... et, som framgångsrikt kombinerar en hög tillväxt med närhet till medborgare och näringsliv. Den starka Tillväxten, som bland annat tar sig uttryck i landets kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande, kan tydligt kopplas till en ...

 • 24: När blir Lerum årets tillväxtkommun

  från Dennis diskuterar S 2014-08-21, 10:40

  ... . Kommunen har också högst andel hyresrätter i landet vilket också bidrar till den höga Tillväxten. Vad har då Sundbyberg som inte Lerum har? En vilja att bygga fler bostäder och att bygga samhälle är mitt svar. I vårt Framtidskontrakt för Leru ...

 • Äntligen start för Förbifart Stockholm

  från Magnus Ramstrand Kd 2014-08-21, 09:57

  ... ut. Det är bra för sollentunaborna och för Tillväxten och sysselsättningen i regionen, säger Douglas Lithborn (M). Av sträckans 21 kilometer går drygt 18 kilometer i en tunnel för att ta hänsyn till natur- och kulturvärden ovan mark. Arbetet me ...

Mätning: Tillväxten

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Tillväxten". Ämnet nämns i cirka 2,24% (1 av 45) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Tillväxten" nämndes som mest under januari 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Tillväxten

Webbredaktör S (55), Schlaug.se Mp (39), Cornucopia Övrig (35), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (27), Dagens Arena Vänster (26), Joakims blogg S (26), Anders Ågrens blogg M (23), Bloggaren KAS S (22), Supermiljöbloggen Övrig (20), Kommenterar stockholmspolitiken M (18)