Blogginlägg om Uppräkning

33 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Så här går det till

  från Jordbruk 2.0.1 Övrig 2014-10-28, 06:59

  ... rförbud.En annan djurägare har pressat Jordbruksverket att klart ange vad någon med djurförbud får göra. Den Uppräkning som finns där nere vid punkterna finns i en vägledning  - men det finns ingen föreskrift och det behövs för att en ...

 • Det är synd om...

  från Birgitta Axelsson Edström Kalmar V 2014-10-27, 09:35

  ... ant om man företräder SD. Det är förresten väldigt lätt att hamna i en Uppräkning av hur mycket som är ointressant för dem. Sådant är inte fruktbart om än ganska belysande. Vid en granskning, den behöver inte ens vara speciellt kvalificerad ell ...

 • Den nya regeringen ger Skatteverket merarbete!

  från Ringborgs blogg Mp 2014-10-23, 12:56

  ... antal reformer inom skatteområdet:• Avtrappat jobbskatteavdrag för höga inkomster• Begränsad Uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt• Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga• Särskild löneskatt för äldre• Slopad a ...

 • I mål!

  från Amanda Agestav Kd 2014-10-11, 19:56

  ... ...

 • Fetare duvor men mindre skatteintäkter

  från Almegabloggen Övrig 2014-10-07, 10:08

  ... m till detta. Det fördes i denna utredning fram bl.a. tankar om en ”följsamhetsUppräkning” av pensionsåldern – en uppräkning som en funktion av medellivslängdens utveckling. Man talar i utredningen om en så kallad. riktålder för pension. &#8221 ...

 • Finns det en grön ideologi?

  från Jinge Vänster 2014-09-26, 07:17

  ... Det räcker med att konstatera att alla dessa återfinns och diskuteras i Moons bok. Det är mot den bakgrunden jag hävdade att Moon lite slumpartat plockat upp sina husgudar, ty de är inte samspelta och av den planerade körsången blir platt intet. Skul ...

 • M + Sd = sant

  från Sven Tycker Vänster 2014-09-07, 14:13

  ... te sämre. Här finns en sammanställning över lokala avsteg från Fredrik Reinfeldts princip. Och en Uppräkning av moderata politiker som gått över till Sverigedemokraterna. Fast rekordet tar nog Elisabeth Uddeberg i Trosa. Hon står på valsedeln f ...

 • Anders G står upp för försvaret

  från Anders G Johansson M 2014-09-01, 14:35

  ... en. • Rensa upp i ekonomistyrningen av Försvarsmakten. Dolda faktorer som förvarsprisindex och internhyreskostnader ska ej urholka medlen, vilka har avdelats för att stärka försvarsförmågan. • Lyft frågan om ett Natomedlemskap! Det är vitalt och väsen ...

 • Ett visselblåsande som skulle få Jerikos murar att rämna

  från perelis.se M 2014-08-27, 19:33

  ... Det var en lång kväll uppe i Lybys församlingshem på måndagen. Uppräkning av avgifterna för maten och parkeringen på Nya torg engagerade många talare. Jag får återkomma till det första ämnet, men först om parkeringen och därefter blåsningen. Mi ...

 • Livfrihetegendom – ett nytt samhällsteorem

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-08-03, 07:48

  ... lsifiera de goda erfarenheterna. John Locke skrev denna formel med kommatecken mellan orden, som en Uppräkning av nödvändiga villkor för ett gott samhälle. Nu är det dags att ta steget fullt ut och sammanfoga orden till ett enda ord, ett begrep ...

 • Omedelbara åtgärder för försvaret

  från Anders G Johansson M 2014-07-21, 00:37

  ... na förstärkning om en miljard kronor årligen. Först 2023 ska nivån ha ökat till 5,5 miljarder kr mer än idag. Direkt obegripligt är det för övrigt att riksdagen 2014 ålade Försvarsmakten besparingar om 100 miljoner kr. Rensa upp i ekonomistyrningen av ...

 • Feministpopulisterna

  från Motpol L 2014-06-17, 17:04

  ... el) följer en Uppräkning av allt som partiet upplever som galet i det svenska samhället. Men i de allra flesta fall jämför Fi inte samhället i dag med förr utan med det feministiska idealsamhället med obegränsade resurser till alla.Rasismen öka ...

 • Hamnflytten seglar till KS

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-05-28, 07:26

  ... andet. Först har kommunstyrelseförvaltningen en juridisk diskussion. ”För att en hamn ska vara allmän i rättslig mening fordras att den är upplåten till allmän trafik och är av betydelse för den allmänna samfärdseln.” Det här är en aspekt ...

 • Att förändra

  från Apelsineld C 2014-05-25, 22:06

  ... användbara. En modell jag använder är till exempel en Uppräkning av saker som påverkar mitt beteende: Världsbild - hur analyserar jag situationer, med vilka ord, hur tror jag att världen hänger ihop? Attityd - vilka grundläggande förväntningar ...

 • Mer pengar till gymnasieskolan när Folkpartiet har ansvaret

  från Lotta Edholm Fp 2014-05-15, 09:09

  ... a mandatperioden (2002-2006) ytterst blygsamma 0,7 % i Uppräkning. Socialdemokraterna kan inte ens idag, i opposition, stå upp för ekonomiska tillskott till gymnasieskolan. Senast förra året beslöt sig (S) för att inte rösta ja till mer pengar ...

 • Svar till M om äldreomsorgen – 140 miljarder i skattesänkningar spelar roll

  från Ida Vänster V 2014-05-14, 06:23

  ... 1900 anställda från 2007 till 2012, till följd av moderaternas skattesänkningar. Att Borås stad fått en Uppräkning av sina statsbidrag samtidigt som invånarantalet ökat med dryga 1000 personer per år och lönekostnaderna ökat, är inte precis någ ...

 • Ang tillskott av pengar till sjukvård och omsorg i norrtälje

  från Mammapolitik V 2014-05-06, 18:43

  ... öda siffror, tillskott av pengar från respektive huvudman i efterskott, men ingen tillräcklig Uppräkning av tilldelningen. Det är ett underverk att detta till trots, utveckling av god vård och nytänk har skett. Kanske mycket till följd av den p ...

 • För- och nackdelar med sjukersättning

  från Solrosuppropet.se Övrig 2014-05-06, 18:13

  ... Det här kommer inte bli något kontroversiellt inlägg. Utan snarare en Uppräkning av de för- och nackdelar vi kan se med sjukersättningen (tidigare kallad sjukpension).   Alliansregeringen kommer ofta med påståendet att man tidigare sjukpen ...

 • Alliansbudget och videoblogg den 5 maj 2014

  från Erik Weimans blogg M 2014-05-05, 16:53

  ... aktiv arbetsgivare.Budgeten i sammanfattning:-Ökade skatteintäkter med 5,3% eller 407 mkr år 2015 -Generell Uppräkning till landstingets verksamheter med 2,6% under 2015-Uppräkning på grund av ökad befolkning och ökat vårdbehov 1,2%-Ökad finans ...

 • SVPs demonstration och vänsterns hyckleri

  från Tobbes Medieblogg Sd 2014-04-25, 11:54

  ... ngets hyckleri och märkliga demokratisyn.Gårdagens Debatt inleddes med en liten Uppräkning av vad SMR hade gjort sig skyldiga till. Visserligen har det ingenting med SvP, eller den kommande demonstrationen att göra, men det löste man genom att ...

Mätning: Uppräkning

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Uppräkning". Ämnet nämns i cirka 0,08% (1 av 1308) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Uppräkning" nämndes som mest under maj 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Uppräkning

Cornucopia Övrig (3), Mårten(s) tankar S (2), Jinge Vänster (2), Frihetsportalen.se Övrig (2), Patrik Stenvard M (2), Högbergs tankar S (2), Mammapolitik V (2), Anders G Johansson M (2), Lotta Edholm Fp (2), Mathias Knutsson C (1)