Blogginlägg om Uppräkning

49 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • På rätt sida om barrikaden, men var finns socialismen?

  från Svensson Sp 2014-04-20, 10:00

  ... , vår tids ödesfråga, men det känns mest som en pliktskyldig Uppräkning utan aktionskonkretion. Klimatproblematiken är inte något som ramar in plattformen och man kommer inte ner i djupet på frågan genom att resonera kring vilka konsekvenser en ...

 • V: På rätt sida om barrikaden

  från Röda Malmö Sp 2014-04-18, 08:41

  ... , vår tids ödesfråga, men det känns mest som en pliktskyldig Uppräkning utan aktionskonkretion. Klimatproblematiken är inte något som ramar in plattformen och man kommer inte ner i djupet på frågan genom att resonera kring vilka konsekvenser en ...

 • På rätt sida om barrikaden, men var finns socialismen?

  från Internationalen Sp 2014-04-17, 13:24

  ... , vår tids ödesfråga, men det känns mest som en pliktskyldig Uppräkning utan aktionskonkretion. Klimatproblematiken är inte något som ramar in plattformen och man kommer inte ner i djupet på frågan genom att resonera kring vilka konsekvenser en ...

 • ATT SVÄRA I KYRKAN

  från Thoralfs blogg Sd 2014-04-16, 14:54

  ... **|”. Denna metod bygger på ett antagande om att de som inte har svarat har samma egenskaper som de som har svarat. I denna undersökning har vi inte genomfört någon bortfallskompensation eftersom de som inte har svarat inte kan antas ha samma eg ...

 • Kommunal: Välfärden avgörs av politiken inte ekonomin

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-14, 10:00

  ... ntas vara oförändrade. En Uppräkning av statsbidragen i takt med produktivitetsökningarna i ekonomin skulle innebära resurser till kommunsektorn som motsvarar en sänkning av kommunalskatten med cirka 4 procent. Vi har även räknat på alternativ ...

 • Omfattande kubanskt spioneri avslöjat!

  från Jinge Vänster 2014-04-11, 07:50

  ... ngen i Havanna skulle kunna göras mycket längre. Det nu aktuella projektet försvann lika spöklikt som det dykt upp efter det att kubanerna började få kännedom om förhållandena och försökte komma åt servrarna. Det hela drogs igång av Obamaadministrati ...

 • Fel i BRF:ers ekonomiska planer - inflationsförväntningarna fel

  från Cornucopia Övrig 2014-04-07, 08:51

  ... na, nu senast i helgen där NCC hävdade att en Uppräkning av i princip inga avsättningar alls, med "inflationens 2% om året" duger fint för att täcka framtida underhåll.Nu är förvisso 5% uppräkning av ingenting fortfarande ingenting, men är åtmi ...

 • Annika Bengtzon jagar sektvänstern

  från Enn Kokk S 2014-03-25, 18:09

  ... lunds deckare med samma namn från 2003, ”Den röda vargen”. I filmversionen finns faktiskt en Uppräkning av de olika revolutionära sekterna, gjord av Annika Bengtzons (Malin Crépin) journalistkollega på Kvällspressen, Berit Hamrin (K ...

 • Varför ska man vara skuldfri till pensionen?

  från Cornucopia Övrig 2014-03-20, 12:33

  ... nbsp;gör att pensionerna rent av sänks av och till. Någon generell Uppräkning med KPI-inflationen finns inte.Dessutom trappas generellt din privata och tjänstepension ner successivt. Din pension minskar alltså ju äldre du blir, samtidigt som ko ...

 • Förskollärares pappersarbete ska minska

  från Lotta Edholm Fp 2014-03-19, 09:08

  ... a till förskolan. Samtidigt har barngruppernas storlek minskat kraftigt från i snitt 16,6 barn 2006 till 15,2 barn 2012. Preliminära siffror för 2013 visar dessutom att de minskat ännu mer, till 14,8 barn per grupp, samtidigt som antalet barn per anst ...

 • Programmering: Tillstånd – från en stor maskin till flera mindre klasser

  från Mia is a Geek Pp 2014-03-08, 16:20

  ... riabel som representerar det aktuella tillståndet med hjälp av ett värde ur en enumeration (uppräkning, här: lista över möjliga tillstånd), och så gör vi saker och sätter om värdet på variabeln vartefter vi tar oss fram i schemat/mönstret. Och på slut ...

 • Förenklad bild, komplex verklighet – därför är Ukraina i uppror

  från Liberal Debatt Höger 2014-03-01, 16:52

  ... Bogatyrjovas, även hon från Donetsk län, utnämning till hälsominister. En Uppräkning av det här slaget, från Viktor Janukovitj fyra år vid makten, skulle kunna fortsätta och täcka samtliga sidor i den här skriften. Det är denna ohämmade korrup ...

 • Gästinlägg: Hur mycket kustbevakning behöver vi?

  från Cornucopia Övrig 2014-02-22, 15:15

  ... nehavet är svåra att härleda. Den direkta anslagsökningen är över 335%, långt över en normal Uppräkning för inflationen som under perioden varit under 2% per år. Den genomsnittliga kostnadsökningen har varit 6,2% per år.Har det då hänt något i ...

 • Varför försvarar Lewin Björklund?

  från Sjölander S 2014-02-10, 15:39

  ... t - långt ifrån alla - som beskrivs med en grundton av gillande men varur det är extremt svårt att dra några som helst slutsatser. Tvärtom förs det ju på andra ställen i utredningen rätt bra kritiska resonemang om riskerna med vad Lewin själv kallar " ...

 • Det är inte ödet som styr samhället

  från Görans tankar och bagateller S 2014-02-05, 09:27

  ... n för en annan samhällsutveckling än den vi har idag. Det är ett i huvudsak ideologiskt anförande snarare än en Uppräkning av detaljer i ett valprogram. Stefan argumenterar för att minska ekonomiska och andra klyftor så att alla människor som v ...

 • Partiernas skiljefrågor

  från Politologerna Statsvetenskaplig analys... Övrig 2014-01-31, 13:34

  ... r bäst för att skilja två partiers anhängare åt (sist i inlägget finns en Uppräkning av frågorna samt en mer teknisk förklaring av hur analysen gick till). Det säger inte nödvändigtvis något om skillnader i partiers ståndpunkter i olika frågor, ...

 • Förintelsens minnesdag och det importerade judehatet

  från Tommy Hanssons Blogg Sd 2014-01-27, 13:49

  ... itet märkligt att ordet antisemitism, det vill säga judehat, placeras sist i denna Uppräkning trots att Förintelsen (Holocaust) främst avser den oerhört väldokumenterade judeutrotningen. Och vad är egentligen ”intolerans”? Frågar du ...

 • Försäkringskassan är *******

  från Mårten(s) tankar S 2014-01-17, 00:12

  ... december (eller en KPI-omräkning som FK verkar kalla det) och en tilläggsutbetalning för perioden från senaste Uppräkningen gjordes. Jag fick en mycket modest liten summa extra och det kändes ju bra och helt naturligt eftersom SGI räknas upp v ...

 • Enigheten om skolan är bra, men viktiga frågor återstår

  från Utredarna Övrig 2014-01-16, 12:53

  ... ionen till stor del ställer sig bakom – exempelvis den nya skollagen och läroplanen, den nya lärarutbildningen, lärarlegitimationen och karriärtjänsterna för lärare. Men några av de mest centrala frågorna hittills inte fått så stort utrymme i den poli ...

 • Besök på centraloperation på Gävle sjukhus

  från Patrik Stenvard M 2014-01-09, 18:23

  ... aftiga Uppräkningar flera år så fortsätter man med underskott. Inför 2014 har man återigen fått kraftiga uppräkning men med tanke på att det nya operationsblocket tas i drift så blir frågan om dessa tillskott kommer att räcka. ...

Mätning: Uppräkning

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Uppräkning". Ämnet nämns i cirka 0,18% (1 av 561) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Uppräkning" nämndes som mest under juni 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Uppräkning

Patrik Stenvard M (4), Cornucopia Övrig (4), Dagens Arena Vänster (3), Tommy Hanssons Blogg Sd (2), Högbergs tankar S (2), Liberal approach Fp (2), Tomas Rådkvist Fp (2), Mårten(s) tankar S (2), Gunnar Andréns politiska blogg Fp (2), Görans tankar och bagateller S (2)