Blogginlägg om Globalisering

45 träffar från politiska bloggar, varav 3 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Det svenska missnöjet

  från Marios Blogg S igår, 15:23

  ... n nya situationen och till världsekonomins nya krav på Globalisering.Missnöjet visade sig i politiken genom att sossarna förlorade sin dominans och genom att borgerliga regeringar avlöste varandra 1976-1982.I valet 1991 fick Ny Demokrati, från in ...

 • Dagens fundering

  från Miss Mp 2014-09-18, 15:03

  ... e - men definitionen av svensk och Sverige kommer att förändras. Det kallas Globalisering! Den har redan startat och går inte att stoppa. Jag vet inte ens när till när vi skulle vara tvungna att backa bandet för att stoppa globaliseringen, det vi ...

 • Sverige med allt bredmaskigare socialt skyddsnät = framsteg för SD

  från Det Progressiva USA Pp 2014-09-17, 03:49

  ... t den nya tiden kräver mer resurser, inte mindre. Forskare som arbetar med Globalisering är överens om att den ger fördelar men också att den leder till omfördelning av resurser inom länder och därmed till konfliker. Ekonomer som arbetar med glob ...

 • Valintervju: Gert-Åke Rosqvist

  från Lpbloggen Övrig 2014-09-05, 12:29

  ... gt på en fri marknad. Internationell handel och Globalisering är något som alla inblandade parter tjänar på. Jag skall verka för tull- och reglerfri handel ökar med övriga världen. LP: Vad anser ni om vapenlagar? Eller snarare rätten att bära vap ...

 • Vem vill sitta i chefens knä?

  från Chefsblogg Övrig 2014-09-03, 10:48

  ... att man måste vara fysiskt nära sin chef? Kraven på chefer ökar snabbt. Komplexiteten i verksamheten, Globalisering, ny teknik och ökad mångfald i samhället - alla är de faktorer som ställer stora krav på chefer på alla nivåer att kunna hantera ...

 • Bra om jämlikhet – tråkig antiklimax

  från Svensson Sp 2014-08-27, 18:07

  ... mlikheten återigen ökar världen över. Författaren pläderar därför för att återigen via statlig styrning och politiska åtgärder motverka den skenande ojämlikheten. Bra tänkt, men inget nytänkande precis. Ett antiklimax efter all intressant läsning och an ...

 • Konferens på temat ”Economics of Inequality”

  från Ekonomistas Övrig 2014-08-27, 07:27

  ... fessor vid Harvard och en världsledande arbetsmarknadsforskare, som skrivit mycket om Globalisering och inkomstskillnader tala på temat ”The Specter that is Haunting Capitalism (and what to do about it)”. Några av hans publikationer f ...

 • Ny jakt på gammal gemenskap

  från Svensson Sp 2014-08-17, 09:10

  ... om ett slags oundvikligt, odiskuterbart bestående faktum. Ingen i grunden annan värld framstår som möjlig i Lasse Bergs resonemang, som jag ser det. Men låt oss titta på dessa tre grundteser i boken (samarbete, jämlikhet och framsteg). Globetrottern Ber ...

 • Ökade klyftor - högerpopulismens bästa fiskevatten

  från Röda Malmö Sp 2014-08-13, 06:03

  ... ränkta, lågutbildade och okunniga väljare som inte förmår uppskatta allt det goda som Globalisering och öppenhet för med sig. Antirasism blir då en uppgift för de upplysta, de toleranta, de bildade.Men tänk om de flesta som röstar på de höge ...

 • Hoppet raderas ut i Irak

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-12, 01:30

  ... livit det hänsynslösa avantgardet i motståndet mot Globalisering, demokrati, mångfald och kosmopolitik. De bedriver assimileringspolitik med halshuggning. Deras tänkande närmar sig Pol Pots, men med andra politiska förtecken. I likhet med svenska ...

 • Mänsklighetens öde är kosmopolitiskt

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-09, 03:00

  ... om storstäder blir flerspråkiga vittnar de om den stora likriktningen. De små språken dukar under. De dominanta vinner: engelska, spanska, kinesiska, bengali, hausa och andra. Det är en pågående mänsklig utarmning. Från en persisk butiksägare fick Ross ...

 • En värld i brand – ett hot mot demokratin

  från Webbredaktör S 2014-07-31, 09:29

  ... som ödesbestämd. Ekonomisk utveckling och Globalisering skulle leda till fred och demokrati – i land efter land.Demokrati är i och för sig inte någon quick fix för att få fred och ekonomiskutveckling. Lika viktigt – vilket Bo Rothstein visat ...

 • Inspirerande Birgitta

  från Maria Weimer Fp 2014-07-30, 13:15

  ... den sommaren. Som ordförande drev hon framför allt jämställdhet och Globalisering, två av mina egna hjärtefrågor. Hon har fortsatt vara en stark röst för värderingsstyrd liberal politik under sin politiska karriär i riksdag och regering. Och mer ...

 • Lena Andersson bjuder på naivitet och exotifiering

  från Tobbes Medieblogg Sd 2014-07-27, 12:27

  ... om en baklava-butik för Lena Andersson, kommer att innebära förfall och tilltagande motsättningar. ...

 • Vitbok

  från Helgeandsbloggen M 2014-07-26, 13:13

  ... sar mellan dessa år är en tilltagande Globalisering, vilket har sina utmaningar. Det i kombination med vårt exportberoende och avsättningsmarknader med svag eller till och med marknader i recession. Utöver detta, en demografisk utmaning som inte ...

 • Försök till diskussioner med liberaler

  från Tobbes Medieblogg Sd 2014-07-26, 12:22

  ... agande från Afrika och Mellanöstern inte har mycket med fri handel eller Globalisering att göra, väljer dessa människor att inte förstå. Det ska dock sägas att det liberala lägret är något trevligare, då de fokuserar på floskler, medan twittervän ...

 • Flyktingar ja! mångkultur nja

  från Svensson Sp 2014-07-17, 18:52

  ... #7. Och samtidigt ett djupt folkligt mobiliseringsbehov av en gemensam kollektiv identitet, etnisk & nationell och/eller klassmässig & social? Så var i alla fall situationen i den bolivianska indian/bonderörelsen CSUTCB där jag arbetade som vol ...

 • Varför är den israelisk-palestinska konflikten så svår att lösa?

  från Ulf Bjereld S 2014-07-12, 19:33

  ... egriper religion, territorium, migration, flyktingskap, stormaktspolitik, ekonomi,, Globalisering, resurser och identitetsfrågor.Den israelisk-palestinska konflikten är starkt polariserad i internationell och svensk debatt, och har varit så sedan ...

 • Låt oss diskutera löner

  från Svensson Sp 2014-07-08, 09:05

  ... kriser och Globalisering har alla på olika sätt bidragit till att vinstandelen i företagen gått upp och löneandelen ner, Men som man påpekar i boken: Bakom dessa förändringar av strukturer i ekonomin finns alltid aktörer, levande människor av kö ...

 • Granskning av Socialdemokraterna – del 2

  från Isak Nygrens blogg Sd 2014-07-08, 00:41

  ... rnas politik från A till Ö. I det förra inlägget var det från A till F. Här börjar jag från och med G.   Globalisering Globaliseringen är en stark kraft i samhällsutvecklingen. De senaste årtiondenas ekonomiska globalisering har skapat ett ö ...

Mätning: Globalisering

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Globalisering". Ämnet nämns i cirka 0,18% (1 av 568) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Globalisering" nämndes som mest under mars 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Globalisering

Svensson Sp (9), Tobbes Medieblogg Sd (6), Jinge Vänster (5), Det Progressiva USA Pp (5), Röda Malmö Sp (4), Webbredaktör S (4), Dagens Arena Vänster (3), Ekonomistas Övrig (3), Bror Perjus blogg S (3), Hans lilla gröna Mp (3)